Serbian Haxballerz

 

/avatar

 

Primer: /avatar 10

 

Odgovor Heksobala: * Avatar set.

 

Upustvo: Najviše možete koristiti dva simbola, a najmanje jedan. Možete da vam avatar bude prazan, tako što će te ukucati jedan od simbola koji Heksobal ne podržava (primer: Š, š, Ć, ć, Ž, ž i Đ, đ i bilo koje kombinacije sa ovim slovima).

 

/clear_avatar

 

Primer: /clear_avatar

 

Odgovor Heksobala: * Avatar cleared.

 

Upustvo: Samo ukacajte ovo i trenutni avatar (ako ste ga stavljali) će biti očišćen i imaćete brojeve, zavisno od broja igrača i vašeg položaja (primer: ako ste prvi na listi igrača imaćete 1, ako ste treći 3).

 

/set_password

 

Primer: /set_password šifra

 

Odgovor Heksobala: * Password set.

 

Upustvo: Preporučujem vam ovo da koristite jedino kada hoćete da ugasite sobu i nećete da vam ulaze igrači u nju. Komanda je još bagovita, pa kada zaključate sobu i igrač pokuša da uđe u nju nikad mu neće izaći polje da ukuca lozinku a izlaziće mu ''Wrong Password''.

 

/clear_password

 

Primer: /clear_password


Odgovor Heksobala: * Password cleared.


Upustvo: Komanda jedino radi posle korišćenja ''/set_password''. Ne radi kada pravite sobu pa stavite lozinku.

Copyright © 2013. Serbian Haxballerz All Rights Reserved.