Tree tournament: 4v4: Pripremni kup reprezentacija pred CC 2013


Slovenija Slovenija|
|-Slovenija Slovenija|
Hrvatska Hrvatska||
|-Slovenija Slovenija
Makedonija Makedonija||
|-Makedonija Makedonija|
Srbija Srbija|